Tín Dụng Là Gì? Các Thông Tin Cần Thiết Để Hiểu Thêm Về Nó

0
498

Nhờ sự ra đời của tín dụng mà có thể giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến tiền của mỗi cá nhân hay xa hơn là doanh nghiệp. Nhưng cần phải trang bị kỹ càng kiến thức về vấn đề này để không phải sử dụng sai mục đích.

1. Tín dụng là gì?

Làm thế nào để bạn xác định tín dụng? Thuật ngữ này rộng với nhiều ý nghĩa khác nhau trong thế giới tài chính. Tín dụng thường được định nghĩa là một thỏa thuận hợp đồng, trong đó người đi vay nhận được một thứ gì đó có giá trị ngay bây giờ và đồng ý trả lại cho người cho vay vào một ngày sau đó — thường là kèm theo lãi suất. 

Nó cũng đề cập đến mức độ tín nhiệm hoặc lịch sử chi tiêu của một cá nhân hoặc công ty. Nó cũng đề cập đến một mục kế toán làm giảm tài sản hoặc tăng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán của công ty.

tín dụng
Tín dụng

2. Cách hoạt động tín dụng

Trong định nghĩa đầu tiên và phổ biến nhất của thuật ngữ này, đã đề cập đến một thỏa thuận mua hàng hóa hoặc dịch vụ với lời hứa rõ ràng là sẽ trả tiền cho nó sau này. Hình thức mua hàng phổ biến nhất là sử dụng thẻ tín dụng

Mọi người có xu hướng mua hàng bằng loại thẻ này vì họ có thể không có đủ tiền mặt để mua hàng. Việc chấp nhận loại thẻ này có thể giúp tăng doanh số bán hàng tại các nhà bán lẻ hoặc giữa các doanh nghiệp.

Số tiền mà người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp có sẵn để vay — hoặc mức độ tín nhiệm của họ — còn được gọi là tín dụng. Ví dụ, ai đó có thể nói, “Anh ta có tín dụng lớn, vì vậy anh ta không lo lắng về việc ngân hàng từ chối đơn thế chấp của anh ta.”

Trong các trường hợp khác, tín dụng đề cập đến một khoản khấu trừ trong số tiền một người nợ. Ví dụ: hãy tưởng tượng ai đó nợ công ty thẻ tín dụng của anh ta 1.000 đô la, nhưng anh ta trả lại một giao dịch mua trị giá 300 đô la cho cửa hàng. Anh ta nhận được một khoản trên tài khoản của mình và sau đó chỉ nợ 700 đô la.

Cuối cùng, tín dụng là một mục mô tả Trong kế toán để tăng tài sản hoặc giảm nợ phải trả. Vì vậy, một khoản tín dụng làm tăng thu nhập ròng trên báo cáo thu nhập của công ty trong khi ghi nợ làm giảm thu nhập ròng.

tín dụng
Thẻ tín dụng

3. Các loại tín dụng

Có nhiều hình thức tín dụng khác nhau. Hình thức phổ biến nhất là ngân hàng hoặc tài chính. Loại này bao gồm các khoản vay mua ô tô, thế chấp, cho vay có chữ ký và hạn mức. Về cơ bản, khi ngân hàng cho người tiêu dùng vay, ngân hàng ghi có tiền cho người đi vay, người phải trả lại vào một ngày trong tương lai.

Ví dụ, khi ai đó sử dụng thẻ Visa của họ để mua hàng, thẻ được coi là một hình thức tín dụng vì họ đang mua hàng với sự hiểu biết rằng họ sẽ trả lại tiền cho ngân hàng sau đó. Nguồn lực tài chính không phải là hình thức tín dụng duy nhất có thể được cung cấp. Có thể có sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ để đổi lấy một khoản trả chậm, đây là một loại khác.

Khi nhà cung cấp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho một cá nhân nhưng không yêu cầu thanh toán cho đến sau đó, đó là một hình thức nữa. Vì vậy, khi một nhà hàng nhận được một xe tải thực phẩm từ một nhà cung cấp không yêu cầu thanh toán cho đến một tháng sau, nhà cung cấp đó sẽ cung cấp cho nhà hàng một hình thức tín dụng.

4. Cân nhắc đặc biệt khi dùng tín dụng

Trong kế toán, một khoản ghi có là một bút toán ghi lại một khoản tiền đã được nhận. Theo truyền thống, tín dụng xuất hiện ở phía bên phải của cột và ghi nợ ở bên trái. Ví dụ: nếu ai đó đang theo dõi chi tiêu của anh ta trong sổ đăng ký tài khoản séc, anh ta ghi lại các khoản tiền gửi dưới dạng tín dụng và anh ta ghi lại số tiền đã chi tiêu hoặc rút khỏi tài khoản dưới dạng ghi nợ.

Ngoài ra, nếu một công ty mua một thứ gì đó theo hình thức tín dụng, thì các tài khoản của công ty đó phải ghi lại giao dịch ở nhiều vị trí trong bảng cân đối kế toán. Để giải thích, hãy tưởng tượng rằng một công ty mua hàng hóa bằng hình thức tín dụng.

Sau khi mua hàng, tài khoản hàng tồn kho của công ty tăng lên theo số lượng hàng mua, tạo thêm một tài sản cho công ty. Tuy nhiên, trường khoản phải trả của nó cũng tăng theo số tiền mua hàng, làm tăng thêm trách nhiệm pháp lý cho công ty.

Phần kết

Tín dụng đã giải quyết rất nhiều vấn đề về tiền trong xã hội hiện nay. Bạn chỉ cần một cái thẻ, mà không cần phải lo lắng hôm đó bạn có mang theo tiền mặt hay không.