Thuế Thu Nhập Là Gì? Cách Thức Hoạt Động Và Phân Loại

0
735

Thuế thu nhập là một loại thuế mà chính phủ đánh vào doanh thu do các doanh nghiệp và cá nhân tạo ra trong phạm vi quyền hạn của họ. Được sử dụng để tài trợ cho các dịch vụ công, thanh toán các nghĩa vụ của chính phủ và cung cấp hàng hóa cho công dân.

1. Thuế thu nhập là gì?

Đây là một loại thuế mà chính phủ đánh vào doanh thu do các doanh nghiệp và cá nhân tạo ra trong phạm vi quyền hạn của họ. Theo luật, người nộp thuế phải khai thuế thu nhập hàng năm để xác định nghĩa vụ thuế của họ. 

Nó là một nguồn thu của các chính phủ. Chúng được sử dụng để tài trợ cho các dịch vụ công, thanh toán các nghĩa vụ của chính phủ và cung cấp hàng hóa cho công dân. Một số khoản đầu tư, như trái phiếu chính quyền nhà ở , có xu hướng được miễn.

thuế thu nhập
Thuế thu nhập

2. Cách hoạt động của thuế thu nhập

Hầu hết các quốc gia áp dụng hệ thống thuế thu nhập lũy tiến, trong đó những người có mức lương cao hơn phải trả mức thuế cao hơn so với những người thấp hơn của họ. Hoa Kỳ áp thuế đầu tiên của quốc gia vào năm 1862 để giúp tài trợ cho Nội chiến. Sau chiến tranh, thuế đã được bãi bỏ; nó đã được phục hồi vào đầu thế kỷ 20. 

Tại Hoa Kỳ, Sở Thuế vụ (IRS) thu thuế và thực thi luật thuế. IRS áp dụng một bộ quy tắc và quy định phức tạp liên quan đến tổng thu chịu thuế và báo cáo, các khoản khấu trừ, tín dụng, v.v. Cơ quan thu thuế đối với tất cả các hình thức thu nhập, chẳng hạn như tiền công, tiền lương, tiền hoa hồng, các khoản đầu tư và thu nhập từ kinh doanh. 

Thuế cá nhân mà chính phủ thu có thể giúp tài trợ cho các chương trình và dịch vụ của chính phủ, chẳng hạn như An sinh Xã Hội, an ninh quốc gia, trường học và đường xá.

3. Các loại thuế thu nhập

3.1. Thuế thu nhập cá nhân

Loại này đánh vào tiền lương, tiền công và các loại thu nhập khác của cá nhân. Thuế này thường là thuế do nhà nước áp dụng. Do được miễn, giảm trừ và tín dụng, hầu hết các cá nhân không phải trả thuế cho tất cả tổng thu của họ.

IRS đưa ra một loạt các khoản khấu trừ thuế thu nhập và các khoản tín dụng thuế mà người nộp thuế có thể sử dụng để giảm tổng thu chịu thuế của họ. Mặc dù khoản khấu trừ có thể làm giảm tổng thu chịu thuế và thuế suất được sử dụng để tính thuế của bạn.

IRS cung cấp các khoản khấu trừ thuế cho chi phí chăm sóc sức khỏe, đầu tư và chi phí giáo dục nhất định. Ví dụ, nếu một người đóng thuế kiếm được 100.000 đô la thu nhập và đủ điều kiện được khấu trừ 20.000 đô la , thu nhập chịu thuế giảm xuống còn 80.000 đô la (100.000 đô la – 20.000 đô la = 80.000 đô la).

Các khoản tín dụng thuế tồn tại để giúp giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hoặc số tiền còn nợ. Chúng được tạo ra chủ yếu dành cho những hộ gia đình có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Để minh họa, nếu một cá nhân nợ 20.000 đô la tiền thuế nhưng đủ điều kiện nhận được 4.500 đô la tín dụng, nghĩa vụ thuế của họ giảm xuống còn 15.500 đô la (20.000 đô la – 4.500 đô la = 15.500 đô la).

thuế thu nhập
Thuế cá nhân

3.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp cũng phải trả loài thuế này; IRS đánh thuế thu nhập từ các công ty, công ty hợp danh, nhà thầu tự kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ. Tùy thuộc vào cơ cấu kinh doanh, công ty, chủ sở hữu hoặc cổ đông báo cáo thu nhập kinh doanh của họ và sau đó khấu trừ chi phí hoạt động và vốn của họ. 

Nói chung, phần chênh lệch giữa thu nhập kinh doanh với chi phí hoạt động và vốn được coi là thu nhập kinh doanh chịu thuế của họ.

Phần kết

Thuế thu nhập là loại thuế mà cá nhân hay các doanh nghiệp đều phải đóng. Để chính phủ có thể sử dụng tiền này để phát triển đất nước được mạnh hơn.

Giúp cho cuộc sống của người dân ngày càng hiện đại, được nâng tầm tri thức, chỉ số hạnh phúc của họ cũng sẽ được tăng lên. Chính vì vậy bạn nên đóng đầy đủ thuế, đừng nghĩ cách trốn nó.