Tài Trợ Là Gì? Các Loại Tài Trợ Hiện Có

0
1497

Tài trợ là quá trình cung cấp vốn cho các hoạt động kinh doanh, mua hàng hoặc đầu tư. Các tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng, có nhiệm vụ cung cấp vốn cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng và nhà đầu tư để giúp họ đạt được mục tiêu của mình. 

1. Tài trợ là gì?

Tài trợ là quá trình cung cấp vốn cho các hoạt động kinh doanh, mua hàng hoặc đầu tư. Các tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng, có nhiệm vụ cung cấp vốn cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng và nhà đầu tư để giúp họ đạt được mục tiêu của mình. 

Việc sử dụng tài chính là rất quan trọng trong bất kỳ hệ thống kinh tế nào, vì nó cho phép các công ty mua các sản phẩm ngoài tầm với của họ.

Nói cách khác, tài trợ là một cách tận dụng giá trị thời gian của tiền (TVM) để đưa dòng tiền kỳ vọng trong tương lai vào sử dụng cho các dự án bắt đầu từ hôm nay. 

Tài trợ ứng dụng trong thực tế như: một số cá nhân có thặng dư tiền và họ muốn sử dụng để tạo ra lợi nhuận, trong khi những người khác yêu cầu tiền để thực hiện đầu tư (cũng với hy vọng tạo ra lợi nhuận), tạo ra thị trường vì tiền.

tài trợ

Tài trợ

2. Tìm hiểu tài chính

Có hai hình thức chính cho các công ty: tài trợ bằng nợ và tài trợ vốn cổ phần. Nợ là khoản vay phải trả thường xuyên kèm theo lãi suất, nhưng thường rẻ hơn so với huy động vốn vì đã được khấu trừ thuế. 

Vốn chủ sở hữu không cần được hoàn trả, nhưng nó chuyển nhượng cổ phần sở hữu cho cổ đông. Nợ và vốn chủ sở hữu đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hầu hết các công ty sử dụng kết hợp cả hai để tài trợ cho hoạt động kinh tế.

3. Các loại tài trợ

tài trợ

Tài trợ

3.1. Vốn chủ sở hữu

“Vốn chủ sở hữu” là một từ khác để chỉ quyền sở hữu trong một công ty. Ví dụ, chủ một chuỗi cửa hàng tạp hóa cần phát triển hoạt động. Thay vì nợ, chủ sở hữu muốn bán 10% cổ phần của công ty với giá 100.000 đô la, định giá công ty là 1 triệu đô la. 

Các công ty thích bán vốn chủ sở hữu vì nhà đầu tư chịu mọi rủi ro. Nếu công việc kinh doanh thất bại, nhà đầu tư chẳng được gì. Đồng thời, khi họ từ bỏ vốn chủ sở hữu cũng đồng nghĩa là họ từ bỏ một số quyền kiểm soát trong công ty.

Các nhà đầu tư cổ phần muốn có tiếng nói trong cách vận hành công ty, thường được quyền biểu quyết đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn phải có số lượng cổ phần nắm giữ cao.

Vì vậy, để đổi lấy quyền sở hữu, một nhà đầu tư đưa tiền của mình cho một công ty và nhận được một số yêu cầu về thu nhập trong tương lai. Một số nhà đầu tư đang hài lòng với tốc độ tăng trưởng theo hình thức giá cổ phiếu và họ làm mọi cách để giá cổ phiếu tăng. Một số nhà đầu tư khác chỉ cần có thu nhập dưới dạng cổ tức thường xuyên.

3.2. Nợ tài chính

Hầu hết mọi người đều quen thuộc với nợ như một hình thức tài trợ vì họ có các khoản vay mua ô tô hoặc thế chấp. Nợ cũng là một hình thức tài trợ phổ biến cho các doanh nghiệp mới. Việc vay nợ phải được hoàn trả với một mức lãi suất nhất định để đổi lấy việc sử dụng tiền đó.

Một số người cho vay yêu cầu tài sản thế chấp. Giả sử chủ cửa hàng tạp hóa quyết định rằng họ cần một chiếc xe tải mới và phải vay 40.000 đô la. Chiếc xe tải có thể dùng để thế chấp khoản vay và chủ cửa hàng tạp hóa đồng ý trả lãi suất 8% cho người cho vay cho đến khi khoản vay được trả hết trong 5 năm.

Nợ dễ thu được hơn đối với một lượng nhỏ tiền mặt, nếu có được sử dụng làm tài sản thế chấp. Nợ tài chính được xem là một nguồn lực cứu nguy cho công ty trong thời kỳ khó khăn, công ty vẫn giữ quyền sở hữu và kiểm soát hoạt động kinh doanh. Từ đó, Công ty cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên phát triển. Ngược lại, nếu hoạt động của công ty đi vào ngõ cụt thì chỉ còn đường “trốn nợ”.

Nợ tài chính cho những khoảng vay

Qua bài viết bên trên hy vọng các bạn đã có cho mình thêm được kiến thức mới, hiểu rõ hơn về việc tài trợ trong kinh tế thị trường hiện nay sẽ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết nhé!