Sáp Nhập Là Gì? Hai Loại Hợp Nhất Phổ Biến Nhất Hiện Nay

0
1098

Sáp nhập là một cách để các công ty mở rộng phạm vi tiếp cận, mở rộng sang các phân khúc mới hoặc giành thị phần. Nó là sự hợp nhất tự nguyện của hai doanh nghiệp theo các điều kiện bình đẳng rộng rãi thành một pháp nhân mới.

1. Sáp nhập là gì?

Sáp nhập (Merger) là một thỏa thuận hợp nhất hai công ty hiện tại thành một công ty mới. Có một số hình thức này và cũng có một số lý do tại sao các doanh nghiệp hoàn thành việc sáp nhập.

Việc mua bán và sáp nhập thường được thực hiện để mở rộng phạm vi tiếp cận của doanh nghiệp, mở rộng sang các phân khúc mới hoặc giành thị phần. 

Tất cả những điều này được thực hiện để tăng giá trị cho cổ đông. Thông thường, trong quá trình này, các công ty có điều khoản cấm mua bán hoặc sáp nhập bởi các công ty bổ sung.

sáp nhập
Sáp nhập

2. Cách thức hoạt động của Merger

Nó là sự hợp nhất tự nguyện của 2 doanh nghiệp theo các điều kiện bình đẳng rộng rãi thành một pháp nhân mới. Các doanh nghiệp đồng ý hợp nhất gần như ngang nhau về quy mô, khách hàng và quy mô hoạt động. 

Vì lý do này, thuật ngữ “hợp nhất bình đẳng” đôi khi được sử dụng. Mua lại, không giống như sáp nhập, hoặc nói chung là không tự nguyện và liên quan đến một công ty tích cực mua một công ty khác.

Nó được thực hiện phổ biến nhất để giành thị phần, giảm chi phí hoạt động, mở rộng sang các lãnh thổ mới, hợp nhất các sản phẩm chung, tăng doanh thu và tăng lợi nhuận — tất cả đều mang lại lợi ích cho các cổ đông của công ty. Sau khi hợp nhất, cổ phiếu của công ty mới được phân phối cho các cổ đông hiện hữu của cả hai doanh nghiệp ban đầu.

Do một số lượng lớn các thương vụ hợp nhất, một quỹ tương hỗ đã được tạo ra. Tạo cơ hội cho các nhà đầu tư thu lợi nhuận từ các thương vụ sáp nhập. Quỹ nắm bắt chênh lệch hoặc số tiền còn lại giữa giá chào bán và giá giao dịch. 

Quỹ Sáp nhập từ Westchester Capital Funds đã ra đời từ năm 1989. Quỹ này đầu tư vào các doanh nghiệp đã công khai việc sáp nhập hoặc tiếp quản. Để đầu tư vào quỹ, cần phải có số tiền tối thiểu là 2.000 đô la, với tỷ lệ chi phí là 2,01%. Quỹ đã thu về 6,1% hàng năm kể từ khi thành lập vào năm 1989 tính đến ngày 29 tháng 4 năm 2020.

3. Hai loại hợp nhất phổ biến nhất

Có nhiều hình thức sáp nhập khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu của các doanh nghiệp liên quan. Dưới đây là 2 kiểu phổ biến nhất.

3.1. Tập đoàn

Đây là sự hợp nhất giữa hai hoặc nhiều doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động kinh doanh không liên quan. Các doanh nghiệp có thể hoạt động trong các ngành khác nhau hoặc ở các vùng địa lý khác nhau. 

Một tập đoàn thuần túy bao gồm hai doanh nghiệp không có điểm chung. Mặt khác, một tập đoàn hỗn hợp diễn ra giữa các tổ chức, trong khi hoạt động trong các hoạt động kinh doanh không liên quan, thực sự đang cố gắng giành được sản phẩm hoặc mở rộng thị trường thông qua sáp nhập.

Các công ty không có yếu tố chồng chéo sẽ chỉ hợp nhất nếu điều đó có ý nghĩa từ quan điểm tài sản của cổ đông, nghĩa là nếu các công ty có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp , bao gồm nâng cao giá trị, hiệu suất và tiết kiệm chi phí. Một vụ sáp nhập tập đoàn được hình thành khi Công ty Walt Disney hợp nhất với Công ty Truyền hình Hoa Kỳ (ABC) vào năm 1995.

3.2. Congeneric

Một sáp nhập congeneric còn được gọi là sáp nhập khi muốn mở rộng sản phẩm. Trong loại hình này, nó là sự kết hợp của hai hoặc nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một thị trường hoặc lĩnh vực có các yếu tố trùng lặp, chẳng hạn như công nghệ, tiếp thị, quy trình sản xuất và nghiên cứu và phát triển (R&D). 

Việc hợp nhất mở rộng sản phẩm đạt được khi một dòng sản phẩm mới của một công ty được thêm vào dòng sản phẩm hiện có của công ty kia. Khi hai công ty trở thành một dưới hình thức mở rộng sản phẩm, họ có thể tiếp cận với một nhóm người tiêu dùng lớn hơn và do đó, có thị phần lớn hơn. 

Một ví dụ về sự hợp nhất đồng bộ là sự hợp nhất năm 1998 của Citigroup với Travellers Insurance, hai doanh nghiệp có các sản phẩm bổ sung.

sáp nhập
Theo hình thức Congeneric

Phần kết

Hi vọng qua bài viết này các bạn có thể hiểu được sáp nhập là như thế nào và vai trò quan trọng của nó trong nền kinh tế hiện nay.