Mức Giá Là Gì? Mức Giá Có Vai Trò Gì Trong Nền Kinh Tế

0
1056

Mức giá là mức trung bình hiện hành trên toàn bộ hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế. Nó có thể được thể hiện trong các phạm vi nhỏ, như tích tắc với giá chứng khoán, hoặc được trình bày dưới dạng giá trị rời rạc chẳng hạn như con số đô la.

1. Mức giá là gì?

Mức giá là mức trung bình của giá hiện hành trên toàn bộ hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế. Nói một cách tổng quát hơn. Nó đề cập đến giá cả hoặc chi phí của một hàng hóa, dịch vụ hoặc an ninh.

Mức giá có thể được thể hiện trong các phạm vi nhỏ, chẳng hạn như tích tắc với giá chứng khoán, hoặc được trình bày dưới dạng giá trị rời rạc chẳng hạn như con số đô la.

Trong kinh tế học, mức giá là một chỉ số quan trọng và được các nhà kinh tế theo dõi chặt chẽ. Họ đóng một vai trò quan trọng trong sức mua của người tiêu dùng cũng như việc bán hàng hóa và dịch vụ. Nó cũng đóng một phần quan trọng trong chuỗi cung – cầu.

mức giá
Mức giá

2. Hiểu về mức giá

Có hai nghĩa của thuật ngữ mức giá trong thế giới kinh doanh.

Đầu tiên là điều mà hầu hết mọi người quen nghe về: giá hàng hóa và dịch vụ hoặc số tiền mà người tiêu dùng hoặc tổ chức khác phải bỏ ra để mua hàng hóa, dịch vụ hoặc an ninh trong nền kinh tế. Giá cả tăng khi nhu cầu tăng và giảm khi nhu cầu giảm.

Sự chuyển động của giá cả được sử dụng như một tham chiếu cho lạm phát và giảm phát, hoặc sự lên xuống của giá cả. Nếu giá hàng hóa và dịch vụ tăng quá nhanh – khi nền kinh tế trải qua lạm phát – thì ngân hàng trung ương có thể can thiệp và thắt chặt chính sách tiền tệ của mình và tăng lãi suất.

Do đó, điều này làm giảm lượng tiền trong hệ thống, do đó làm giảm tổng cầu . Nếu giá giảm quá nhanh, ngân hàng trung ương có thể làm ngược lại; nới lỏng chính sách tiền tệ, do đó làm tăng cung tiền và tổng cầu của nền kinh tế.

Ý nghĩa khác của mức giá đề cập đến giá của tài sản được giao dịch trên thị trường như cổ phiếu hoặc trái phiếu, thường được gọi là hỗ trợ và kháng cự.

Như trong trường hợp định nghĩa về giá cả trong nền kinh tế, nhu cầu về một chứng khoán tăng lên khi giá của nó giảm xuống. Điều này tạo thành đường hỗ trợ. Khi giá tăng, xảy ra bán tháo, cắt đứt nguồn cầu.

3. Vai trò của mức giá trong nền kinh tế

Trong kinh tế học, mức giá đề cập đến sức mua của tiền hoặc lạm phát. Nói cách khác, các nhà kinh tế mô tả tình trạng của nền kinh tế bằng cách xem xét mọi người có thể mua bao nhiêu với cùng một đô la tiền tệ. Chỉ số mặt bằng giá phổ biến nhất là chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Nó được phân tích thông qua phương pháp tiếp cận rổ hàng hóa, trong đó tập hợp các hàng hóa và dịch vụ dựa trên người tiêu dùng được kiểm tra tổng thể. Sự thay đổi của giá tổng hợp theo thời gian đẩy chỉ số đo lường rổ hàng hóa lên cao hơn.

Các giá trị trung bình có trọng số thường được sử dụng hơn là các phương tiện hình học. Mức giá cung cấp ảnh chụp nhanh về giá tại một thời điểm nhất định, giúp bạn có thể xem xét các thay đổi trong mức giá rộng rãi theo thời gian.

Khi giá cả tăng (lạm phát) hoặc giảm (giảm phát), nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến những thay đổi trong các biện pháp sản xuất rộng rãi như tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Mức giá là một trong những chỉ số kinh tế được theo dõi nhiều nhất trên thế giới. Những người này cho rằng giá cả phải tương đối ổn định hàng năm để không gây ra lạm phát quá mức.

Nếu mức giá tăng quá nhanh, các ngân hàng trung ương hoặc chính phủ sẽ tìm cách giảm cung tiền hoặc tổng cầu về hàng hóa và dịch vụ.

mức giá
Mức giá

Phần kết

Mỗi quốc gia cần phải bình ổn được mức giá trong nước của mình. Không thể để xảy ra tình trạng lạm phát hay hơn nữa là siêu lạm phát. Lúc này sẽ kéo quốc gia đi xuống không phanh.