Luật Doanh Nghiệp 2014 Tạo Điều Kiện Cho Doanh Nghiệp

0
733

Với mục tiêu tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Bộ luật doanh nghiệp 2014 ra đời, nhằm khắc phục những hạn chế và bất cập cỉa quy định hiện hành. Bạn có thể xem qua những sự thay đổi qua bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn nhé.

1. Điểm mới Luật Doanh Nghiệp 2014

1.1. Trong quá trình gia nhập thị trường

1.1.1. Thứ nhất trong luật doanh nghiệp 2014

Thứ nhất, trong luật doanh nghiệp 2014 bãi bỏ những yêu cầu về điều kiện kinh doanh ở thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. Và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ luật doanh nghiệp năm 2005 đã quy định với doanh nghiệp. Khi kinh doanh những ngành nghề mà luật hay nghị định đòi hỏi phải có vốn pháp định. Hoặc chứng chỉ dành riêng cho ngành nghề. Để đăng ký thành lập doanh nghiệp.

luật doanh nghiệp 2014

Quy định về ngành nghề kinh doanh

Tuy nhiên, việc đăng ký này về bản chất chỉ là bước ghi nhân sự ra đời. Và công nhận doanh nghiệp hoạt động về mặt pháp lý. Còn các yêu cầu về pháp định và chứng chỉ ngành nghề được xem là điều kiện kinh doanh. Với mục đích cho doanh nghiệp được hạot động. Với hệ thống luật doanh nghiệp 2014 thì không có hiệu lực quản lý.

Chính vì vậy, bỏ các điều kiện kinh doanh này ở thời điểm đăng ký thành lập là hoàn toàn phù hợp. Luật mới quy định, tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu không đáp ứng được yêu cầu. Trong đó là điều kiện kinh doanh ngành hoặc kinh doanh có điều kiện.

Khi guất chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp. Doanh nghiệp sẽ được phép kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. Từ khi đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh theo pháp luật.

1.1.2. Thứ hai trong luật doanh nghiệp 2014

Theo bộ luật đầu tư năm 2005, nhà nước đầu tư nước ngoài đến Việt Nam lần đầu. Sẽ phải có dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế. Và phải có giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài. Đó gọi là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Quy định về loại giấy này nhằm mục đích đơn giản hoá thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn vì hai loại giấy này khác nhau hoàn toàn về mặt pháp lý.

Nhằm khắc phục được hạn chế này, luật doanh nghiệp 2014 đã tách thủ tục đăng ký đầu tư. Với thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1.2. Luật doanh nghiệp 2014 quá trình kinh doanh

1.2.1. Thứ nhất

Luật doanh nghiệp 2005 quy định doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ đăng ký ngành, nghề kinh doanh. Và sau đó được quyền kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký trước đó. Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ được tự do kinh doanh những ngành nghề. Mà được ghi rõ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu muốn thay đổi hoặc bổ sung phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý.

Luật doanh nghiệp 2014 không còn phù hợp. Khi hiến pháp 2013 nếu rõ quyền tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Vì vậy bộ luật này đã có sự thay đổi sang nguyên tắc tự do kinh doanh. Những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Thì có thể thông qua việc bỏ nội dung về ngành, nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

luật doanh nghiệp 2014

Điều kiện về vốn điều lệ

1.2.2. Thứ hai

Ngoài ra, luật doanh nghiệp 2014 cũng thống nhất về vốn điều lệ công ty. Và thời hạn góp vốn điều lệ. Có thể thấy rằng đây là khái niệm về vốn, nhưng luật doanh nghiệp năm 2005 sử dụng thuật ngữ khác nhau. Để giải quyết vấn đề này, thì khái niệm vốn điều lệ trong luật mới đã được thay đổi. Với căn bản là vốn thực góp.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thời gian mới thành lập. Thì luật mới này cũng quy định tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thì vốn điều lệ là loại vốn mà các thành viên cổ đông cam kết hay đăng ký vào công ty. Thì họ phải thanh toán phần vốn góp, số cổ phần cho công ty đủ và đúng loại tài sản như cam kết.

Nếu sau thời hạn này mà các thành viên hoặc cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ. Thì công ty phải điều chỉnh lại vốn điều lệ bằng giá trị thực góp.

Trên đây là những điểm đổi mới về luật doanh nghiệp 2014 gửi đến quý bạn đọc. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức và có thể giúp được cho bạn.