Liên Hợp Quốc Có Vai Trò Gì? Tìm Hiểu Rõ Về Tổ Chức Này

0
711

Mọi người chắc chắn đã nghe nhắc đến nhiều về tổ chức Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên để thực sự hiểu rõ về cơ cấu tổ chức và vai trò của tổ chức này thì không phải ai cũng nắm được. Vì vậy, các bạn hãy xem qua bài viết dưới đây để hiểu rõ.

1. Mục đích hoạt động Liên hợp quốc

1.1. Liên hợp quốc duy trì hòa bình và an ninh thế giới 

Để đạt được mục đích, thi hành các giải pháp tập thể với hiệu quả để phòng dự phòng và chiếc trừ mối đe dọa hòa bình. Cấm mọi hành vi xâm lăng hoặc phá hoại hòa bình khác.

Làm lớn mạnh các quan hệ hữu nghị giữa những nước trên tôn trọng nguyên tắc đồng đẳng và áp dụng các biện pháp thích hợp để củng cố hòa bình toàn cầu. 

liên hợp quốc
Liên hợp quốc tại Việt Nam

1.2. Hợp tác quốc tế 

Sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, chính trị, văn hóa. Và nhân đạo trong việc khuyến khích lớn mạnh và sự tôn trọng nhân quyền. Không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Phát triển thành trọng tâm hài hòa mọi hành động của các dân tộc. Nhằm đạt được những mục đích nêu trên.

2. Nguyên tắc hoạt động Liên hợp quốc

Nguyên tắc đồng đẳng về chủ quyền của phần đông các nước thành viên. Đó là các nước thành viên liên hợp quốc phải làm tròn các bổn phận mà họ đã cam kết theo Hiến chương. Khắc phục những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp hòa bình. Sao cho không tổn hại đến hòa bình, an ninh và công lý. 

Nguyên tắc cấm nạt dọa dùng vũ lực hay sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Các nước thành viên liên hiệp quốc phải viện trợ tất cả liên hợp quốc trong mọi hành động của liên hợp quốc. Theo đúng những điều quy định của Hiến chương này và không được giúp đỡ bất kỳ 1 nước nào bị liên hợp quốc vận dụng một hành động phòng dự phòng hoặc cưỡng chế. 

Nguyên tắc đảm bảo để các nước không hề là thành viên liên hợp quốc cũng hành động theo những nguyên tắc này. Vì nó thiết yếu để duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu. Không cho phép liên hợp quốc can thiệp vào công việc thực chất thuộc thẩm quyền. Hay nội bộ của bất kỳ quốc gia nào.

3. Thành viên của liên hợp quốc 

Thành viên của tổ chức Hiến chương liên hiệp quốc quy định muốn trở nên thành viên của liên hiệp quốc. Thì các đất nước phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau. Thứ nhất phải là yêu chuộng hòa bình và thừa nhận các bổn phận ghi trong Hiến chương.

Thứ 2, phải được liên hiệp quốc xét có đủ khả năng và tự nguyện làm tròn các trách nhiệm. Ngoài ra, hiến chương còn quy định việc tiếp nhận bất kỳ một quốc gia nào vào liên hợp quốc. Được tiến hành bằng quyết nghị của Đại hội đồng, theo bắt buộc của Hội đồng bảo an.

4. Các cơ quan liên hiệp quốc

4.1. Các cơ quan chủ yếu

Đại hội đồng, bao gồm phần lớn những đất nước thành viên, ba cơ quan mang chức năng có chuyên môn đặc thù. Và bao gồm những quốc gia thành viên. Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế và phường hội và Hội đồng quản thác.

Hai cơ quan ko bao gồm những đất nước thành viên mà thành viên là các cá nhân (Ban thư ký và Tòa án quốc tế). Theo Hiến chương liên hiệp quốc, Hội đồng bảo an liên hiệp quốc (United Nations Security Council) là cơ quan lãnh đạo chính trị túc trực của liên hiệp quốc.

4.2. Thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc

Hội đồng bảo an gồm 15 ủy viên, trong đấy mang 5 ủy viên thường trực. à Anh, Pháp, Mỹ, Trung Hoa, Nga. Và 10 ủy viên không thường trực được Đại hội đồng bầu ra sở hữu nhiệm kỳ 2 năm.

Lúc bầu các ủy viên không thường trực, Đại hội đồng phải tính đến sự đóng góp của thành viên liên hiệp quốc vào việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

liên hiệp quốc
Hội đồng bảo an là gì?

Kết luận 

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tổ chức Liên Hợp Quốc. Có các chức năng và bộ máy cấu tạo cụ thể của tổ chức này.