Kinh Tế Là Gì? Các Thông Tin Cần Thiết Khác Để Biết Về Nó

0
788

Kinh tế là sự tổng hợp hài hòa giữa các mối quan hệ con người với lại xã hội. Chúng liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất, trao đổi, phân phối và tiêu dùng tất cả loại sản phẩm. Nhằm thỏa mãn được nhu cầu của con người không ngừng tăng cao hiện nay.

1. Kinh tế là gì?

Kinh tế là tập hợp các tổng thể bao gồm các yếu tố sản xuất, các điều kiện sống của con người và mối quan hệ trong suốt quá trình sản xuất và tái sản xuất ở xã hội.

Nên việc nhắc đến kinh tế cuối cùng cũng là các vấn đề về sở hữu và các lợi ích. Có một môn tên là kinh tế học sẽ đưa ra rất nhiều lý thuyết và giải thích rõ hơn. 

Nó nghiên cứu cách các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và quốc gia đưa ra lựa chọn về cách phân bổ nguồn lực. Kinh tế học tập trung vào các hành động của con người, dựa trên các giả định rằng con người hành động với hành vi hợp lý, nhằm tìm kiếm mức lợi ích hoặc tiện ích tối ưu nhất. Nền tảng của môn học này là các nghiên cứu về lao động và thương mại.

kinh tế
Kinh tế

2. Nguồn gốc

Một trong những nhà tư tưởng kinh tế được ghi nhận sớm nhất là nhà thơ / nông dân Hy Lạp ở thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên là Hesiod. Người đã viết rằng lao động, vật liệu và thời gian cần được phân bổ một cách hiệu quả để khắc phục tình trạng khan hiếm. 

Nhưng sự thành lập của kinh tế học phương Tây hiện đại xảy ra muộn hơn nhiều, thường được ghi nhận là do việc xuất bản cuốn sách năm 1776 của nhà triết học Scotland Adam Smith. Một cuộc điều tra về bản chất và nguyên nhân của sự giàu có của các quốc gia.

Nguyên tắc và vấn đề của kinh tế học là con người có những mong muốn vô hạn và chiếm lĩnh một thế giới có giới hạn. Vì lý do này, các nhà kinh tế học coi khái niệm hiệu quả và năng suất là điều tối quan trọng. Họ cho rằng năng suất tăng và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực có thể dẫn đến mức sống cao hơn.

Bất chấp quan điểm này, vẫn được gọi là “khoa học ảm đạm”, một thuật ngữ do nhà sử học người Scotland Thomas Carlyle đặt ra vào năm 1849. Ông sử dụng nó để chỉ trích quan điểm tự do về chủng tộc và bình đẳng xã hội của các nhà kinh tế học đương đại như John Stuart Mill. 

Mặc dù một số nhà bình luận cho rằng Carlyle đã thực sự mô tả những dự đoán u ám của Thomas Robert Malthus rằng tốc độ tăng dân số sẽ luôn vượt xa nguồn cung cấp lương thực.

kinh tế
Hesiod

3. Nền kinh tế

3.1. Nói chung

Nền kinh tế là sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ. Ba câu hỏi nảy sinh trong quá trình này: cách sản xuất, cách buôn bán (phân phối), và cách thức tiêu thụ (tiêu thụ ở đâu). Mọi người có một cái gì đó họ muốn làm, và họ cần hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn những “nhu cầu” này. 

Tuy nhiên, hàng hoá và dịch vụ để thỏa mãn những nhu cầu này không phải là vô hạn. Theo cách này, hiện tượng hàng hóa và dịch vụ thiếu hụt tương đối so với nhu cầu của con người được gọi là khan hiếm tài nguyên. 

Vì lý do này, người ta nghĩ ra cách sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực có hạn. Sự khan hiếm của tài nguyên thay đổi tùy theo thời điểm hoặc địa điểm. Vì vậy nó mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối.

Ví dụ, trước đây nước không khan hiếm vì bạn có thể uống nước sạch tốt cho tim mạch, nhưng ngày nay nước đã trở nên khan hiếm như mua nước uống. 

3.2. Nền kinh tế của một quốc gia

Nền kinh tế của một quốc gia nói chung có một đường cong tròn, với ba đường: đường tăng trưởng năng suất, chu kỳ nợ dài hạn và chu kỳ nợ ngắn hạn. Đường tăng trưởng năng suất vẽ một đường hàm tuyến tính với “sự gia tăng quy mô kinh tế khi năng suất tăng”. 

Chu kỳ nợ dài hạn lớn bao quanh đường này vẽ một đường cong hình sin từ 50 đến 60 năm và giữa các chu kỳ nợ dài hạn này. Trong chu kỳ nợ ngắn hạn, chúng ta tạo một đồ thị hàm sin trong khoảng thời gian 1-2 năm. Nợ đang thu hút tiền trong tương lai thông qua tín dụng, tạo ra tiền mặt trong ngắn hạn để thúc đẩy kích thích kinh tế

Nhưng vì nó mang lại thứ gì đó phải trả vào một ngày nào đó trong tương lai, chu kỳ này được hình thành khi nó đi kèm với suy thoái trong tương lai. Nói chung, lạm phát xảy ra khi nền kinh tế được kích thích và giảm phát xảy ra trong thời kỳ suy thoái. 

Về cơ bản nó được tạo thành từ các giao dịch giữa chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình. Các hộ gia đình nhận được tiền công, tiền thuê nhà và tiền lãi do cung cấp đất đai, lao động và vốn cho các doanh nghiệp. 

Hàng hóa công cộng để trả lại thuế cho chính phủ. Các doanh nghiệp cũng có được hàng hóa công cộng để đổi lấy việc nộp thuế cho chính phủ. Nền kinh tế lưu chuyển thông qua sự tương tác của các chủ thể.

kinh tế
Nền kinh tế

4. Phần kết

Kinh tế là vấn đề rất quan trọng đến sự tồn tại của một quốc gia. Giải quyết các bài toán về vấn đề này làm sao để một quốc gia phát triển bền vững là một điều rất phức tạp và hóc búa.