Khấu Hao Là Gì? Trường Hợp Nào Xuất Hiện Khấu Hao

0
570

Khấu hao là một phương pháp kế toán nhằm phân bổ nguyên giá của một tài sản hữu hình dựa trên thời gian hữu dụng hoặc tuổi thọ của nó. Nó thể hiện giá trị của một tài sản đã được sử dụng hết. Hãy cùng đọc bài viết bên dưới để hiểu thêm về điều này nhé!

1. Khấu hao là gì?

Nó là một phương pháp kế toán nhằm phân bổ nguyên giá của một tài sản hữu hình dựa trên thời gian hữu dụng hoặc tuổi thọ của nó. Nó thể hiện giá trị của một tài sản đã được sử dụng hết. 

Việc khấu hao tài sản giúp các công ty kiếm được doanh thu từ một tài sản trong khi chi tiêu một phần chi phí mỗi năm được sử dụng. Nếu không tính đến có thể ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

Doanh nghiệp có thể khấu hao tài sản dài hạn cho cả mục đích thuế và kế toán. Ví dụ, các công ty có thể khấu trừ thuế cho nguyên giá của tài sản, nghĩa là nó làm giảm thu nhập chịu thuế. 

Tuy nhiên, Sở Thuế vụ (IRS) tuyên bố rằng khi khấu hao này, các công ty phải dàn trải chi phí theo thời gian. IRS cũng có các quy định về thời điểm các công ty có thể khấu trừ.

khấu hao
Khấu hao

2. Thông tin thêm về khấu hao

Nó là một quy ước kế toán cho phép một công ty ghi giảm giá trị của một tài sản trong một khoảng thời gian, thường là thời gian hữu dụng. Như máy móc hoặc thiết bị đắt tiền khác. 

Thay vì nhận ra toàn bộ nguyên giá của tài sản trong năm đầu tiên, việc khấu hao này cho phép các công ty phân bổ chi phí đó và tạo ra doanh thu từ nó.

Nó được sử dụng để phản ánh sự suy giảm giá trị ghi sổ theo thời gian. Giá trị ghi sổ thể hiện sự chênh lệch giữa nguyên giá và khấu hao lũy kế của các năm.

Toàn bộ khoản chi tiền mặt có thể được thanh toán ban đầu khi tài sản được mua. Nhưng chi phí này được ghi tăng dần cho các mục đích báo cáo tài chính vì tài sản mang lại lợi ích cho công ty trong một khoảng thời gian dài. 

Do đó, nó được coi là khoản phí không dùng tiền mặt vì nó không đại diện cho dòng tiền thực tế. Tuy nhiên, chi phí này vẫn làm giảm thu nhập của công ty, điều này rất hữu ích cho các mục đích thuế.

khấu hao
Khấu hao

3. Ghi nhận khấu hao

Khi một thứ gì đó được mua, nó được ghi nhận là ghi nợ để tăng tài khoản này lên, sau đó xuất hiện trên bảng cân đối kế toán và ghi có để giảm tiền mặt hoặc tăng các khoản phải trả cũng xuất hiện trên bảng cân đối kế toán. 

Không bên nào của bút toán này ảnh hưởng đến báo cáo thu nhập, nơi doanh thu và chi phí được báo cáo. Để chuyển nguyên giá của tài sản từ bảng cân đối kế toán sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, khấu hao được thực hiện một cách thường xuyên.

Vào cuối kỳ kế toán, kế toán sẽ ghi lại việc này cho tất cả các tài sản vốn hoá chưa khấu hao hết. Bút toán ghi khoản này bao gồm ghi nợ chi phí khấu hao, chi phí này được chuyển đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và ghi có cho khấu hao lũy kế, được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. 

Loại lũy kế là một tài khoản tài sản trái ngược, có nghĩa là số dư tự nhiên của nó là một khoản tín dụng làm giảm giá trị ròng. Loại này trên bất kỳ tài sản nhất định nào là khấu hao tích lũy của nó cho đến một thời điểm duy nhất trong cuộc đời của nó.

Như đã trình bày trước đó, giá trị ghi sổ là giá trị ròng của tài khoản tài sản và khấu hao lũy kế. Giá trị còn lại là giá trị còn lại trên bảng cân đối kế toán sau khi đã trừ hết cho đến khi tài sản được bán hoặc xử lý theo cách khác. 

4. Ví dụ khấu hao

Nếu một công ty mua một thiết bị với giá 50.000 đô la, thì công ty đó có thể tiêu tốn toàn bộ chi phí đó trong năm đầu tiên hoặc ghi giảm giá trị của nó trong thời gian hữu ích 10 năm của tài sản.

Đây là lý do tại sao các chủ doanh nghiệp thích khấu hao. Hầu hết các chủ doanh nghiệp chỉ thích chi một phần chi phí, điều này làm tăng thu nhập ròng.

Hi vọng qua bài viết này các bạn hiểu được một phần thế nào là khấu hao và tầm quan trọng của nó trong kinh tế thị trường hiện nay.

Nguồn: Kinh tế – thời đại