Cổ Tức Là Gì? Tác Động Của Cổ Tức Đến Cổ Phiếu

0
753

Cổ tức là việc phân phối một số thu nhập của một công ty cho một nhóm cổ đông của công ty, do hội đồng quản trị của công ty xác định. Bài viết dưới đây sẽ nói rõ hơn về cổ tức, các bạn cùng theo dõi nhé.

1. Cổ tức là gì? (CT)

Cổ tức là việc phân phối một số thu nhập của một công ty cho một nhóm cổ đông của công ty. CT được xác định bởi hội đồng cổ đông công ty. Cổ đông phổ thông được trả CT nếu đủ điều kiện, sao cho cổ đông phải sở hữu cổ phiếu trước ngày giao dịch. Cổ tức được trả bằng tiền mặt hoặc dưới dạng cổ phiếu bổ sung.

cổ tức
Cổ tức

2. Thông tin cơ bản về cổ tức

Cổ tức phải được cổ đông thông qua quyền biểu quyết mới được chấp thuận. Mặc dù, CT thường được nhận bằng tiền mặt, nhưng nó cũng có thể được phát hành dưới dạng cổ phiếu hoặc tài sản khác. Cùng với các công ty, các quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch hối đoái (ETF) cũng trả loại hình này.

Cổ tức là phần tiền lãi được trả cho các cổ đông để họ có thể đầu tư lại vào vốn chủ sở hữu của công ty. Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, gọi là lợi nhuận giữ lại. Phần còn lại của lợi nhuận được chia cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị là những người có thể lựa chọn phát hành cổ tức theo những khung thời gian và tỷ lệ chi trả khác nhau. Nó có thể được trả theo tần suất đã định, chẳng hạn như hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Ví dụ: Walmart Inc. ( WMT ) và Unilever ( UL ) thực hiện thanh toán loại hình này theo hàng quý đều đặn.

3. Các công ty nào thường chi trả cổ tức

Các công ty lớn, tập đoàn, các công ty này có xu hướng thành lập nhiều công ty con thường sẽ phát hành cổ phiếu nhiều. Các công ty này có xu hướng phát hành nó thường xuyên vì những công ty này luôn có hoạt động tối đa hóa tài sản của cổ đông tạo ra lợi nhuận.

Các lĩnh vực dưới đây được cho là đang duy trì kỷ lục trả CT cao nhất: 

  • Vật liệu cơ bản
  • Dầu khí
  • Ngân hàng và tài chính
  • Chăm sóc sức khỏe và dược phẩm
  • Tiện ích

Các công ty được cấu trúc dưới dạng công ty hợp danh hữu hạn tổng thể (MLP) và quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) cũng là những công ty trả cổ tức hàng đầu. Các loại hình tổ chức dự trữ tài chính/quỹ cũng có thể phát hành chi trả loại hình này thường xuyên như đã nêu trong mục tiêu đầu tư của họ.

Các startup và các công ty tăng trưởng cao khác không có xu hướng chi trả CT. Đặc biệt là những công ty trong lĩnh vực công nghệ hoặc công nghệ sinh học không thường xuyên chi trả CT. Vì các công ty trên có thể đang trong giai đoạn đầu phát triển. Và có thể phải chịu chi phí cao (cũng như lỗ) do hoạt động nghiên cứu và phát triển, mở rộng kinh doanh.

4. Tác động của cổ tức đến giá cổ phiếu

Vì nó là không thể thay đổi, các khoản thanh toán của công ty sẽ ảnh hưởng một phần nào đến tài khoản của doanh nghiệp. Do đó, việc chi trả này tác động đến giá cổ phiếu – nó có thể tăng vào thời điểm công bố xấp xỉ mức CT được công bố và sau đó giảm đi một lượng tương tự vào phiên mở đầu của ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ví dụ, một công ty đang giao dịch ở mức 60 đô la cho mỗi cổ phiếu tuyên bố cổ tức là 2 đô la vào ngày công bố. Ngay sau khi tin tức được công khai, giá cổ phiếu tăng khoảng 2 đô la và chạm mức 62 đô la. 

Giả sử cổ phiếu giao dịch ở mức 63 đô la một ngày làm việc trước ngày không hưởng CT. Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, nó giảm 2 đô la tương tự và bắt đầu giao dịch ở mức 61 đô la vào đầu phiên giao dịch của ngày không hưởng CT, bởi vì bất kỳ ai mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không nhận được.

cổ tức
Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Phần kết

Hi vọng qua bài viết này bạn có thể biết thêm nhiều thông tin và tầm quan trọng của cổ tức như thế nào.