Cách Giải Nén File Zip Trên Win 7 -10, Linux

0
4301

Các tệp nén file zip thường không sử dụng được cho đến khi bạn giải nén chúng khỏi thư mục ZIP. Hãy nhớ rằng thư mục ZIP khác với các loại lưu trữ khác (ví dụ: tệp RAR) ở chỗ chúng không yêu cầu phần mềm đặc biệt để mở trên máy tính. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách giải nén file zip trên win 7 -10, Mac và Linux.

1. Giải nén tệp .zip trong Windows

1.1. Sử dụng các tính năng có sẵn trong Windows

Windows hỗ trợ giải nén các tập tin .zip mà không cần cài đặt bất kỳ công cụ nào khác. Để giải nén tệp .zip trong Windows, hãy làm như sau:

  • Lưu tệp.zip đã tải xuống vào ổ cứng của bạn.
  • Nhấp chuột phải vào tệp và chọn “Giải nén tất cả”. Thao tác này sẽ mở trình hướng dẫn trích xuất.
  • Nhấp vào “Duyệt qua” và chọn vị trí để giải nén tệp nếu bạn không muốn lưu tệp ở vị trí mặc định mà Windows chọn. (Thường là thư mục chứa kho lưu trữ gốc)
  • Chọn tùy chọn “Tạo một thư mục mới” để tạo một thư mục mới nếu cần.
  • Chọn Hiển thị các tệp đã trích xuất khi hoàn tất để hiển thị các tệp đã trích xuất hoặc xóa chúng nếu bạn muốn.
  • Nhấp vào “Giải nén” để bắt đầu quá trình trích xuất.
  • Khi quá trình giải nén kết thúc, nếu bạn đã chọn Hiển thị đã trích xuất … thì thư mục chứa các tập tin đã giải nén sẽ được hiển thị để bạn có thể bắt đầu làm việc với các tập tin.

1.2. Sử dụng PowerShell

  • Cách nén tệp bằng PowerShell

Để nén tệp bằng PowerShell, bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Compress-Archive. Tất cả những gì bạn phải làm là trỏ đến tệp bạn muốn nén và nơi lưu tệp zip. Dưới đây là các bước để thực hiện:

Bước 1: Mở menu Start bằng cách nhấn phím Start trên bàn phím.

Bước 2: Nhập PowerShell và nhấn Enter để mở.

Bước 3: Sau khi mở cửa sổ PowerShell, hãy thực thi lệnh dưới đây để nén file. Thay thế <FilePath> bằng đường dẫn thực của file bạn muốn nén và <DestinationPath> bằng đường dẫn thư mục nơi bạn muốn lưu file nén.

Compress-Archive -LiteralPath ‘<FilePath>’ -DestinationPath ‘<DestinationPath>’

Bước 4: Ngay sau khi bạn thực thi lệnh, PowerShell sẽ nén và lưu file đó vào đích được chỉ định.

cách giải nén file zip trên win 7
PowerShell sẽ nén và lưu file đó vào đích được chỉ định

Bước 5: Bạn có thể đóng cửa sổ PowerShell.

  • Cách nén nhiều file hoặc thư mục bằng PowerShell

Nếu muốn nén nhiều file hoặc một thư mục chứa file và/hoặc thư mục con, bạn cũng có thể làm điều đó từ PowerShell. Dưới đây là các bước để nén nhiều file hoặc thư mục bằng PowerShell.

Bước 1. Đầu tiên, đặt tất cả các file bạn muốn nén vào một thư mục duy nhất.

Bước 2. Tiếp theo, mở menu Start.

Bước 3. Tìm kiếm PowerShell và mở nó.

Bước 4. Trong cửa sổ PowerShell, thực thi lệnh này. Thay thế <FolderPath> bằng đường dẫn thư mục thực mà bạn muốn nén và <DestinationPath> bằng đường dẫn đích mà bạn muốn lưu file zip đã nén.

Compress-Archive -LiteralPath ‘<FolderPath>’ -DestinationPath ‘<DestinationPath>’

Bước 5. Tùy thuộc vào dung lượng thư mục hoặc file, có thể mất một khoảng thời gian để hoàn tất quá trình nén.

cách giải nén file zip trên win 7
Tùy thuộc vào dung lượng thư mục hoặc file, có thể mất một khoảng thời gian để hoàn tất quá trình nén

Bước 6. Sau khi hoàn tất, hãy đóng cửa sổ PowerShell.

Bạn có thể tìm thấy kho lưu trữ zip tại điểm đến mà bạn đã đặt trong lệnh trên.

  • Giải nén tệp bằng PowerShell

Giống như khi nén tệp bằng PowerShell, bạn cũng có thể giải nén tệp bằng lệnh ghép ngắn cmdlet Expand-Archive của PowerShell. Chỉ cần trỏ PowerShell đến tệp zip bạn muốn giải nén và cung cấp thư mục đích.

Bước 1. Mở cửa sổ PowerShell.

Bước 2. Trong PowerShell, thực thi lệnh dưới đây, thay thế <ZipFilePath> và <DestinationPath> bằng đường dẫn file zip thực và đường dẫn thư mục đích tương ứng.

Expand-Archive -LiteralPath <ZipFilePath> -DestinationPath <DestinationPath>

Bước 3. Sau khi giải nén, hãy đóng cửa sổ PowerShell.

cách giải nén file zip trên win 7
Giải nén file bằng PowerShell

Bạn có thể tìm thấy các file được giải nén trong một thư mục trong đường dẫn đích.

2. Giải nén file .zip trong Linux

Các file Zip rất phổ biến trước đây, khi tốc độ tải xuống chậm và mọi byte được lưu đều quan trọng. Tuy nhiên, Zip là một loại file khá phổ biến. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải mở một file .zip mà thôi.

Tùy thuộc vào bản phân phối đang sử dụng, việc trích xuất một kho lưu trữ Zip có thể rất dễ dàng. Mặc dù vậy, biết thêm một số cách nâng cao hơn để mở và xử lý nội dung file .zip cũng rất hữu ích.

2.1. Giải nén bằng tính năng có sẵn trong Linux

Trên hầu hết các môi trường máy tính để bàn Linux, việc giải nén một tệp rất dễ dàng. Chỉ cần nhấp chuột phải vào tệp và bạn sẽ thấy một vài tùy chọn. Bạn có thể chọn “Extract Here” hoặc “Unzip Here” tại đây.

Bạn cũng sẽ thấy một tùy chọn “Extract To” để giải nén đến một vị trí cụ thể. Tùy chọn này hữu ích nếu bạn đang cố gắng giải nén tệp từ thư mục Tải xuống sang một nơi khác. Không phải mọi môi trường máy tính để bàn đều được cài đặt các công cụ này, nhưng nếu có thì đây là phương pháp đơn giản nhất.

2.2. Giải nén bằng GUI

cách giải nén file zip trên win 7
Giải nén file zip bằng GUI

Nếu màn hình của bạn không bao gồm các phím tắt tiện dụng này, bạn chỉ có thể mở tệp .zip trong chương trình lưu trữ GUI. Chương trình này bao gồm Trình quản lý lưu trữ Gnome trên máy tính để bàn Gnome, Ark trên máy tính để bàn KDE, v.v.

Nếu tiện ích lưu trữ GUI không có sẵn hoặc đang tìm kiếm các tính năng mạnh mẽ hơn, hãy sử dụng dòng lệnh.

2.3. Giải nén tệp bằng dòng lệnh

Một số tiện ích dòng lệnh Linux có tên phức tạp, nhưng không phải vậy. Lệnh giải nén một tập tin trên Linux được gọi đơn giản là giải nén.

Cách dễ nhất để giải nén một tệp trên dòng lệnh Linux là chạy lệnh sau:

unzip filename.zip

cách giải nén file zip trên win 7
Giải nén bằng dòng lệnh unzip filename.zip trên Linux

2.3.1. Giải nén bằng dòng lệnh

Lệnh này sẽ giải nén tệp trực tiếp trong thư mục chứa nó. Nếu bạn muốn giải nén trong một thư mục khác, bạn cũng có thể làm điều đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn có một tệp trong thư mục tải xuống mà bạn muốn giải nén trong thư mục chính. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau.

unzip filename.zip -d ~/

2.3.2. Xem trước nội dung file Zip trên dòng lệnh

Trên desktop, bạn có thể thường xuyên nhấp đúp vào file Zip để xem nội dung của nó trước khi giải nén. Tuy nhiên, không thể làm như vậy trên dòng lệnh.

cách giải nén file zip trên win 7
Xem trước nội dung file

Điều đó không có nghĩa là bạn không thể xem trước nội dung của file Zip. Để làm điều này, hãy chạy lệnh sau:

unzip -l filename.zip

Nội dung của file sẽ hiển thị trong một dòng tại một thời điểm.

2.3.3. Trích xuất có chọn lọc các phần của file Zip

Bây giờ bạn đã biết xem trước nội dung của file Zip. Bạn có thể nhận ra rằng mình không cần tất cả mọi thứ trong file đó. Trong tình huống này, bạn có thể xử lý theo hai cách khác nhau: Trích xuất một hoặc hai file từ kho lưu trữ Zip hoặc chọn một file không cần thiết để loại trừ khỏi quá trình trích xuất.

Để trích xuất một file duy nhất từ ​​kho lưu trữ Zip, bạn sẽ cần cung cấp đường dẫn đầy đủ. Có nghĩa là nếu có một thư mục mang tên Folder chứa mọi thứ, bạn sẽ cần chỉ định đường dẫn đầy đủ đến thư mục đó.

unzip filename.zip “Folder/file1.txt”

cách giải nén file zip trên win 7
Trích xuất có chọn lọc

Nếu bạn muốn giải nén file mà không tạo thư mục mới, hãy sử dụng tham số -j:

unzip -j filename.zip “Folder/file1.txt”

Cách loại trừ một file khỏi quá trình tích xuất cũng tương tự, nhưng sử dụng tham số -x. Nếu muốn loại trừ file “file.txt”, hãy chạy lệnh sau:

unzip filename.zip -x “Folder/file1.txt”

cách giải nén file zip trên win 7
Loại trừ 1 file khỏi quá trình trích xuất

3. Giải nén file .zip trong UNIX

Có một số cách nén file zip giảm dung lượng trong UNIX. Bạn nên sử dụng chức năng “zip” để nén các file của mình sao cho dễ sử dụng và có tính portable. (Các file nén trong Unix có thể được trích xuất bằng các công cụ khác nhau trên các nền tảng khác nhau bao gồm Windows).

Dưới đây là các phương thức “giải nén” khác nhau. Phương thức giải nén “đúng” phụ thuộc vào phương thức được sử dụng để nén file. Bạn có thể cho biết phương thức nén file thông qua phần mở rộng file (ví dụ: .zip, .tar, .gz, v.v…)

Xin lưu ý rằng phương thức giải nén mà bạn sử dụng được xác định bởi tên file bạn đang cố gắng giải nén. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng giải nén một file có tên là file.tar – bạn sẽ sử dụng phương thức được mô tả trong “tar”. Các file kết thúc bằng .gzip hoặc .gz cần được trích xuất bằng phương thức được mô tả trong “gunzip“.

3.1. Zip

Nếu bạn có một file nén có tên myzip.zip và muốn giải nén các file, bạn sẽ nhập:

unzip myzip.zip

Việc nhập zip hay unzip sẽ cung cấp cho bạn bản tóm tắt công dụng, hiển thị gần như tất cả các tùy chọn có sẵn.

3.2. Tar

Để giải nén một file được nén bằng tar (ví dụ: filename.tar), gõ lệnh sau từ dấu nhắc SSH của bạn:

tar xvf filename.tar

Về cơ bản, lệnh này có nghĩa là bạn sẽ thấy file “bùng nổ”, vì vậy đừng lo lắng khi bạn thấy màn hình của mình cuộn một cách dữ dội. Nó cũng có nghĩa là bạn sẽ thấy bất kỳ lỗi nào trong file nén.

3.3. Gunzip

Để giải nén một file được nén bằng gunzip, hãy nhập như sau:

gunzip filename_tar.gz

Sau đó nếu bạn không nhận thấy có bất kỳ lỗi gì, hãy nhập:

tar xvf filename_tar

4. Giải nén file .zip trên máy Mac

Nếu bạn đã mua media kỹ thuật số có chứa nhiều file, bạn sẽ tải xuống một file .zip chứa toàn bộ gói đó. Sau khi việc tải xuống hoàn tất, bạn sẽ tìm thấy nó ở vị trí tải xuống mặc định của mình. Nếu bạn không chắc chắn thư mục tải xuống mặc định của mình ở đâu, hãy tiến hành kiểm tra.

cách giải nén file zip trên win 7
Giải nén file Zip trên Mac

Trước khi bạn thêm file vào thư viện media player, trước tiên bạn phải “trích xuất” các file. Nếu bạn kích đúp vào gói .zip mà bạn đã tải xuống, Archive Utility sẽ xuất hiện và tự động trích xuất các file của bạn. Nếu nhấp đúp không có tác dụng, vui lòng thử các cách sau:

1. Nhấp chuột phải vào gói .zip, và chọn Open With > Archive Utility (default).

cách giải nén file zip trên win 7
Mở với Archive Utility

2. Archive Utility sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn và sẽ hiển thị tiến trình trích xuất.

cách giải nén file zip trên win 7
Tiến trình giải nén

3. Khi các file đã được trích xuất, chúng sẽ xuất hiện trong một thư mục nằm ở cùng một vị trí với file .zip gốc.

cách giải nén file zip trên win 7
File giải nén nằm cùng vị trí với file gốc

Bây giờ bạn có thể mở file media của mình bằng cách thêm các file đã giải nén vào media player bạn chọn.

Với những hướng dẫn cách giải nén file zip trên win 7, mong rằng chúng sẽ hữu ích cho bạn. Theo dõi thêm những bài viết thú vị của trang nhé!

Nguồn: Thủ thuật máy tính