Bộ Luật Hình Sự 2015 Có Những Đặc Điểm Gì Nổi Bật Không?

0
478

Trải qua nhiều lịch sử xã hội và tội lỗi luôn đồng hành cùng con người trong suốt quá trình phát triển. Tuỳ theo dân tộc, quốc gia có nhiều bộ luật khác nhau. Bài viết hôm nay giới thiệu sơ bộ đến bạn đọc về bộ luật hình sự 2015 ở Việt Nam.

1. Bộ luật hình sự 2015 là gì?

Khác biệt với các bộ luật khác như mâu thuẫn, tranh chấp giữa con người với nhau, bộ luật hình sự là quy chuẩn để soi xét những con người có hành vi phạm tội.

Bộ luật hình sự 2015 ở Việt Nam được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông qua luật hình sự các cơ quan sẽ xác định được hành vi phạm tội, và luận tội người vi phạm theo quy định của luật hình sự.

bộ luật hình sự 2015
Tội phạm vi phạm pháp luật

2. Mức phạt bộ luật hình sự 2015

Tuỳ theo mức độ phạm tội của đối tượng vi phạm bộ luật hình sự 2015, có các mức hình phạt riêng biệt dành cho từng trường hợp. Mục đích sau cùng của việc luật tội và trừng phạt được quy về 5 mặt chính sau đây:

2.1 Báo oán

Phạm nhân sẽ phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra cho cộng đồng, cho cá nhân khác. Dưới sự bảo vệ của pháp luật ( cán cân công bình xã hội ), mỗi con người đều có những quyền cơ bản như quyền được sống, quyền tự do trong khuôn khổ pháp luật.

Như vậy những người phạm tội gây thiệt hại về những quyền này. Đối với người khác sẽ bị pháp luật từ chối bảo vệ, họ giết người thì họ có thể bị nhà nước xử tử hình ( nhà nước giết họ ). 

2.2 Răn đe 

Răn đe để ngăn chặn khả năng một người đã phạm tội và tiếp tục quay trở lại phạm lại tội đó, hoặc răn đe cộng đồng. Đối với những người vừa thực hiện xong hình phạt hoặc những người có khả năng phạm tội. 

bộ luật hình sự 2015
Mức độ xử phạm tiền

2.3 Vô hiệu hoá

Dễ hiểu nhưng chúng ta thấy ở các án quản chế như đi tù, tử hình. Mục đích bộ luật hình sự 2015 này giúp đưa những người phạm tội ra xa khỏi cộng đồng, xóa bỏ quyền công dân của họ. 

2.4 Giúp cải tà quy chánh

Ngoài răn đe không cho con người đi vào con đường tội lỗi, bộ luật hình sự 2015 cũng có những yếu tố nhân nhượng, khoan hồng cho những người biết quay đầu hối lỗi. Những người có cải tạo tốt và có khả năng đóng góp lợi ích cho xã hội sẽ sớm được tự do trở lại cộng đồng

2.5 Đền bù thiệt hại

việc đền bù khiến răn đe người phạm tội làm thiệt hại đến lợi ích của cá nhân, cộng động phải đền bù lại thiệt hại mà họ gây ra. 

3. Phân loại tội phạm bộ luật hình sự 2015

3.1. Các yếu tố cấu thành tội phạm

Người được cho là phạm tội khi có cấu thành từ 4 yếu tố sau. Mặt khách quan, chủ quan, khách thể và cuối cùng là chủ thể của tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm là yếu thể hiện ra bên ngoài. Chúng ta có thể thấy được những hành vi vi phạm bộ luật hình sự 2015.

Đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, bao gồm những hành vi gây nguy hiểm, hậu quả, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả.

Thời gian, địa điểm, công cụ, cách thức phạm tội.

(ii) Mặt chủ quan của tội phạm
(iii) Khách thể của tội phạm
(iv) Chủ thể của tội phạm

3.2 Phân loại tội phạm

Căn cứ theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội, hành vi phạm tội của nhân tội chia thành 4 loại sau. Đó là: tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiệm trong, thứ ba là tội phạm nghiêm trọng và cuối cùng là mức độ nhẹ nhất tội phạm ít nghiêm trọng.

(i) Tội phạm ít nghiêm trọng: Là dạng tội phạm gây ra mức độ nguy hiểm thấp, hành vi phạm tội có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn. Hình phạt cao nhất của mức độ tội phạm này do Bộ luật này quy định là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

(ii) Tội phạm nghiêm trọng: là tội phạm gây ra hành vi phạm tôi có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn. Mực hình phạt cho đối tượng tội phạm này do Bộ luật này quy định là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

(iii) Tội phạm rất nghiêm trọng: là tội phạm gây ra hành vi phạm tôi có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn. mức hình phạt cho loại tội phạm này do Bộ luật này quy định là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

(iv) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn. Mức hình phạt cho loại tội phạm này là mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự 2015 này quy định là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Kết luận

Trên đây là những thông tin đầy đủ nhất về bộ luật hình sự 2015 gửi đến bạn đọc.