An Sinh Xã Hội Là Gì? Các Thông Tin Cần Thiết Khác Về Nó

0
864

An sinh Xã Hội không chỉ cung cấp quyền lợi cho nhiều người về hưu mà còn cho con cái, những người sống sót của họ và cho những người lao động bị tàn tật. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để có thể biết rõ và kỹ càng hơn về chúng.

1. An sinh xã hội là gì?

An sinh xã hội là thuật ngữ được sử dụng cho chương trình Bảo hiểm Người già, Người sống sót và Người khuyết tật (OASDI) ở Hoa Kỳ, do SSA là một cơ quan liên bang điều hành.

Trong khi được biết đến nhiều nhất với quyền lợi hưu trí, nó cũng cung cấp quyền lợi cho người sống sót và thu nhập từ người khuyết tật. Nó không phụ thuộc vào lương hưu một lần.

an sinh xã hội
Vấn đề này giúp được cho rất nhiều người

2. Cách thức hoạt động của an sinh xã hội

2.1. An sinh xã hội hoạt động như thế nào?

An sinh xã hội là một chương trình bảo hiểm. Người lao động trả tiền cho chương trình, thường thông qua khấu trừ tiền lương tại nơi họ làm việc. Họ có thể kiếm được tối đa bốn tín chỉ mỗi năm.

Vào năm 2020, mỗi khi ai đó kiếm được 1,410 đô la, người đó sẽ nhận được một khoản tín dụng cho đến khi đạt 5,640 đô la, hoặc bốn khoản tín dụng. Số tiền đó được chuyển vào hai quỹ ủy thác — Quỹ Ủy thác OASI dành cho người về hưu và Quỹ Tín thác DI dành cho người thụ hưởng khuyết tật — nơi nó được sử dụng để trả trợ cấp cho những người hiện đủ điều kiện nhận họ. Số tiền không được chi tiêu vẫn nằm trong quỹ ủy thác.

Một Ban Quản Trị giám sát hoạt động tài chính của hai quỹ ủy thác. Bốn trong số sáu thành viên là thư ký của các bộ Ngân khố, Lao động và Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Ủy viên, trong khi hai thành viên còn lại là đại diện công chúng do tổng thống bổ nhiệm và được Thượng viện xác nhận. 

Medicare, chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên và một số người khuyết tật, cũng được hỗ trợ thông qua khấu trừ tiền lương, nhưng số tiền đó được chuyển vào quỹ ủy thác thứ ba, do Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid quản lý.

an sinh xã hội
An sinh Xã Hội

2.2. Quyền lợi hưu trí trong chế độ an sinh xã hội

Những người lao động đã tham gia vào hệ thống an sinh xã hội ít nhất 10 năm trở nên đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí sớm ở tuổi 62. Người lao động có thể nhận được dự đoán về quyền lợi của họ ở các độ tuổi nghỉ hưu khác nhau bằng cách sử dụng Công cụ Ước tính Hưu trí trên trang web của SSA.

Quyền lợi của Người lao động được tính dựa trên thu nhập trung bình hàng tháng được lập chỉ mục (AIME) của họ trong 35 năm có thu nhập cao nhất của họ. Vợ / chồng cũng có thể yêu cầu quyền lợi, dựa trên hồ sơ thu nhập của chính họ. 

Người vợ / chồng đã ly hôn hiện chưa kết hôn có thể nhận trợ cấp dựa trên hồ sơ thu nhập của vợ / chồng cũ nếu cuộc hôn nhân kéo dài ít nhất 10 năm. Con cái của những người về hưu cũng có thể nhận trợ cấp cho đến khi chúng đủ 18 tuổi (lâu hơn nếu đứa trẻ đó bị tàn tật hoặc là học sinh). Mức giới hạn là 16 nếu bạn đang chăm sóc một đứa trẻ không phải của mình. 

2.3. Quyền người khuyết tật

Những người không thể làm việc do khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần dự kiến ​​kéo dài từ một năm trở lên — hoặc dẫn đến tử vong — có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật an sinh xã hội. Để đủ điều kiện, bạn thường phải đáp ứng các bài kiểm tra thu nhập nhất định. Các thành viên gia đình của người lao động khuyết tật cũng có thể đủ điều kiện.

2.4. Quyền của người còn sống

Vợ / chồng và con cái của một người đã qua đời có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp cho người sống sót dựa trên hồ sơ thu nhập của người đã mất. Để trẻ em nhận được trợ cấp, thông thường chúng phải dưới 18 tuổi hoặc bị tàn tật. Trong một số trường hợp nhất định, con riêng, cháu ngoại, cháu riêng hoặc con nuôi cũng có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp. 

Cha mẹ từ 62 tuổi trở lên sống phụ thuộc vào một người đã qua đời với ít nhất một nửa thu nhập của họ cũng có thể nhận trợ cấp. Trong một số trường hợp, vợ / chồng và con vị thành niên còn sống cũng được nhận khoản thanh toán một lần là $255 sau khi một người đủ điều kiện đã qua đời.

An sinh xã hội là một thứ có ích trong đời sống hiện nay. Nó giúp ích rất nhiều cho nhiều hoàn cảnh gia đình, các biến cố không may xảy ra đối với một ai đó trong gia đình.

Nguồn: Kinh tế – thời đại